Nye principper for valuarvurdering giver nøjagtig værdiansættelse af andelsforeningens ejendom

Der kan være flere millioner at hente i økonomisk gevinst for andelsforeninger, som får udarbejdet en valuarvurdering. Mange andelsforeninger følger stadig den offentlige vurdering, men værdien af en konkret valuarvurdering overstiger langt udgiften til valuaren.

Nye principper for valuarvurdering giver nøjagtig værdiansættelse af andelsforeningens ejendom

Af Erik Andresen

D. 09.04.19

Andelsbestyrelserne kan blandt andet fastsætte andelskronen nøjagtigt, forhandle deres lån i bank og pengeinstitutter ud fra dokumenterede tal og få bedre overblik over mulighederne ved renovering og udvikling af ejendommen. Nordicals har et indgående kendskab til den aktuelle prisudvikling over hele Danmark, og vi udarbejder årligt et betydeligt antal valuarvurderinger.

Valuarvurdering efter DCF-modellen
I 2018 blev den såkaldte DCF-model (Discounted Cash Flow) indført som overordnet princip for valuarvurderinger, og Nordicals foretager alle valuarvurderinger ud fra dette. Det betyder, at vi baserer vurderingen på lovbestemte satser eller dokumenterede tal.

Med en valuarvurdering fra Nordicals får andelsforeningen en sikkerhed for, at ejendommen er korrekt værdiansat. Vi foretager en konkret besigtigelse af ejendommen og inddrager en række faktorer, som bliver udeladt i den offentlige vurdering.

Vi gennemgår desuden andelsforeningens udgifter og indtægter med henblik på at optimere drift, vedligehold og foreningens økonomi. Det betyder, at vi eksempelvis kan hjælpe med at udvikle ejendommen gennem forbedringer, energibesparelser, udvidelser som inddragelse af loftsrum og butikslokaler eller lignende.

Køb og salg i andelsforeningen
Nordicals’ valuarvurderinger giver andelsbestyrelserne en større sikkerhed i forbindelse med køb og salg af andele. De nye opgørelsesprincipper giver en samlet, dokumenteret handelsværdi af andelsforeningens ejendom over for andelshaverne. Det giver en sund økonomi i andelsforeningen.

Tidligere var afkastprincippet hyppigt anvendt til at opgøre handelsværdien af ejendommen. Dette gav jævnligt anledning til uoverensstemmelser i andelsforeningen ved køb og salg af andele på grund af metodens skøn af indtægter og udgifter og den følgende usikkerhed om ejendommens reelle markedsværdi.

Afkastprincippet er stadig en lovlig opgørelsesmetode for valuarer, men hos Nordicals foretrækker vi DCF-princippet.

Læs mere om Nordicals' valuarvurdering her.

Til top