Særligt syv kommuner står til at drive fortsat markant befolkningsvækst i hovedstaden

Særligt syv kommuner står til at drive fortsat markant befolkningsvækst i hovedstaden

Markedsudvikling | 19.03.2024

København og Københavns omegn vil frem mod år 2040 vokse yderligere, men fremgangen når ikke op på samme tårnhøje niveau som i perioden 2010-23. Det viser befolkningsfremskrivningen.

København og Københavns omegn vil ikke overraskende også i mange år fremover være med til at drive den danske befolkningsvækst.

Det viser den årlige befolkningsstatistik og -fremskrivning fra Danmarks Statistik, som Nordicals kigger nærmere på i denne artikel med udgangspunkt i hovedstaden.

Konkret viser prognosen, at København By og Københavns omegn frem mod år 2040 står til at vokse med henholdsvis 6,3 procent – svarende til 52.000 personer – og 4,2 procent – svarende til 23.000 nye indbyggere – i perioden 2023-40.

Når ikke samme indbyggervækst som i 2010-23
Til sammenligning var byen København med en befolkningsvækst på hele 20,2 procent i perioden 2010-23 den klart med voksende af alle 11 statistiske landsdele, som Danmarks Statistik opererer med, mens Københavns omegn med en vækstprocent på 9,7 procent var den fjerdemest voksende landsdel.

Eller skrevet på en anden måde: Befolkningsvæksten i hovedstaden fortsætter i mange år endnu, men den når ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik ikke op på samme tårnhøje niveau som i perioden 2010-23.

Til sammenligning forventes det samlede indbyggertal i Danmark at stige med 4,6 procent – svarende til 274.000 personer – til 6.207.000 indbyggere i 2040, viser prognosen.

I år ser Nordicals nærmere på, hvor meget befolkningsvæksten forventes at blive helt lokalt i hovedstaden, efter vi i fjor havde fokus på, hvilke befolkningsgrupper fordelt på aldre der står over for den største vækst – og derfor alt andet lige får brug for flest nye boliger ifølge den demografiske udvikling.

Læs mere i ”København fortsætter vækst – disse befolkningsgrupper får brug for flere boliger”

Her forventes befolkningsvæksten i København
Zoomer vi i første omgang ind på byen København, som i Danmarks Statistiks opgørelse består af kommunerne Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby, så er der forskel på, hvor indbyggervæksten estimeres at ske.

Den vigtigste udvikling frem mod år 2040 kommer ifølge fremskrivningen til at ske i Københavns Kommune, som både er den klart folkerigeste og geografisk største af de fire kommuner. Således står Københavns Kommune over for en indbyggerfremgang på 8,4 procent – svarende til 55.000 personer – til 708.000 indbyggere i 2040.

Omvendt estimeres indbyggertallet på Frederiksberg at dykke med 3,3 procent – svarende til 3.500 personer – til 101.000 indbyggere.

Analysen af befolkningsudviklingen i København – og løftet til et generelt, nationalt niveau – kan underbygges af mange faktorer, som i forskellige grader påvirker, hvor, hvordan og hvorfor folk bosætter sig, som de gør. Boligpriser, lejeniveauer, boligmasse, boligtyper, boligbehov, boligbyrde, privatøkonomi, lånevilkår, betalingsvillighed, livsstadier, flyttebalance og -mønstre, arbejdspladser, nye individuelle behov og ønsker samt moderne, ændrede strukturerer og med blandt andet flere enlige er blandt vigtige faktorer.

Kommuner og professionelle aktører på tværs af ejendomsbranchen holder desuden skarpt øje med potentielt gode udviklings- og investeringsmuligheder inden for udvikling af helt ny byområder, herunder konvertering fra for eksempel erhverv til boliger. Projekter giver både potentielle beboer, ejendoms- og byudviklere og ikke mindst investorer flere muligheder, som i sidste ende kan være afgørende for befolkningsudviklingen.

Seks kommuner driver væksten rundt om København
Mens det ikke overraskende er Københavns Kommune, der forventeligt fortsat kommer til at drive befolkningsfremgangen i selve byen København i mange år fremover, peger prognosen på, at særligt 5 kommuner ud af de 13 kommuner i Københavns omegn bliver vækstmotorer. Det drejer sig om Høje-Taastrup (med et vækstestimat på 14,6 procent), Rødovre (med et vækstestimat på 12,4 procent), Brøndby (med et vækstestimat på 8,2 procent), Glostrup (med et vækstestimat på 7,6 procent) og Ballerup (med et vækstestimat på 7,0 procent).

Kun Gentofte og Albertslund står til en befolkningsnedgang – på henholdsvis 4,6 procent og 4,4 procent.

Region Hovedstaden spås næststørst vækst
Zoomer vi ud fra København og Københavns omegn og kigger på Region Hovedstaden, som udgøres af de to områder samt Nordsjælland og Bornholm, viser prognosen en samlet indbyggervækst på 5,0 procent frem mod 2040. Således står Region Hovedstaden kun til at blive overgået af Region Midtjylland med et vækstestimat på 8,5 procent i 17-årsperioden fra 1. januar 2023 til 1. januar 2040.

Læs mere i ”Østjysk befolkningsvækst driver dansk fremgang”

Befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner.

Læs også ”Forventninger til 2024: Optimismen spirer på københavnsk marked”

 

 

Befolkningsfremskrivning 2023-40: Landsdel Byen København
  2023 2040 Forskel i indbyggertal Ændringsprocent
         
København 653.664 708.259 54.595 8,4
Frederiksberg 104.664 101.166 -3.498 -3,3
Dragør 14.609 15.234 625 4,3
Tårnby 43.042 42.924 -118 -0,3

 

 

Befolkningsfremskrivning 2023-40: Landsdel Københavns omegn
  2023 2040 Forskel i indbyggertal Ændringsprocent
         
Albertslund 27.530 26.309 -1.221 -4,4
Ballerup 50.039 53.552 3.513 7,0
Brøndby 37.128 40.186 3.058 8,2
Gentofte 74.838 71.408 -3.430 -4,6
Gladsaxe 70.001 71.270 1.269 1,8
Glostrup 23.635 25.433 1.798 7,6
Herlev 29.215 30.166 951 3,3
Hvidovre 53.443 54.236 793 1,5
Høje-Taastrup 55.258 63.328 8.070 14,6
Ishøj 23.457 24.213 756 3,2
Lyngby-Taarbæk 58.434 60.944 2.510 4,3
Rødovre 42.563 47.852 5.289 12,4
Vallensbæk 17.031 17.136 105 0,6

 

Befolkningsfremskrivning 2023-40: Regioner og landsdele
  2023 2040 Forskel i indbyggertal Ændringsprocent 
         
Region Hovedstaden 1.891.778 1.986.531 94.753 5,0
Landsdel Byen København 815.979 867.583 51.604 6,3
Landsdel Københavns omegn 562.572 586.031 23.459 4,2
Landsdel Nordsjælland 473.625 493.691 20.066 4,2
Landsdel Bornholm 39.602 39.226 -376 -0,9
Region Sjælland 849.857 869.551 19.694 2,3
Landsdel Østsjælland 257.557 273.989 16.432 6,4
Landsdel Vest- og Sydsjælland 592.300 595.563 3.263 0,6
Region Syddanmark 1.237.413 1.268.543 31.130 2,5
Landsdel Fyn 505.026 524.024 18.998 3,8
Landsdel Sydjylland 732.387 744.518 12.131 1,7
Region Midtjylland 1.358.878 1.474.549 115.671 8,5
Landsdel Østjylland 928.095 1.049.774 121.679 13,1
Landsdel Vestjylland 430.783 424.775 -6.008 -1,4
Region Nordjylland 594.634 607.295 12.661 2,1
Landsdel Nordjylland 594.634 607.295 12.661 2,1

 

Kilde: Danmarks Statistik og Dream (nyeste, årlige befolkningsfremskrivning – primo år)

Fakta: Befolkningsfremskrivning

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Dream, som er Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase. Fremskrivningen er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Grundlaget for fremskrivningen ændrer sig dermed fra år til år i takt med ændrede forudsætninger, ligesom beslutninger og hændelser i ind- og udland kan ændre resultatet både på nationalt, landsdels- og kommunalt niveau.

Kilde: Danmarks Statistik og Dream

 

Fakta: Mange faktorer påvirker befolkningsudviklingen

Analysen af befolkningsudviklingen kan underbygges af mange faktorer, som i forskellige grader påvirker, hvor, hvordan og hvorfor folk bosætter sig, som de gør. Boligpriser, boligtyper, boligbehov, boligbyrde, privatøkonomi, lånevilkår, flyttebalance og -mønstre, arbejdspladser, nye individuelle behov og ønsker samt moderne, ændrede strukturerer med blandt andet flere enlige er blandt vigtige faktorer. Det samme er gode muligheder for udvikling af helt ny byområder, herunder konvertering fra for eksempel erhverv til boliger. Det giver både potentielle beboer, ejendoms- og byudviklere og ikke mindst investorer flere muligheder, som i sidste ende kan være afgørende for befolkningsudviklingen.

Kilde: Nordicals

 

Vil du være opdateret på markedsudviklingen nationalt, lokalt eller regionalt? Eller over det dele?

I vores datadrevne, digitale indholdsunivers Nordicals Foresight kan du læse om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. Læs om den nationale udvikling her, mens du i CityForesight her kan følge det professionelle marked i over 20 danske byer og områder.

Til top