Fulbyvej 4K / Søhegnet

Sagsnr. 1716452

4180 Sorø

Ejendomstype

Grund

18.036 m²

Årlig driftsudgift

0 kr.

Hent prospekt

NATUR GRUNDSTYKKE

Offentligt udbud:
For Sorø Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Kommunalbestyrelsen forbeholder sig således ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Grunden er beliggende i Pedersborg, Sorø.
Sorø er præget af naturskønne omgivelser med skove og søer og dette grundstykke, er beliggende ved Tuelsø. Grundstykket er til brug for eks. rekreative formål blandt med opvokset vild beplantning, og med rig mulighed for at nyde naturen. Størsteparten af arealet ligger relativt højt i forhold til søens vandspejl.

Ejendommen er overvejende omfattet af Kommuneplan nr. Pe.E 5 med generel anvendelse som erhvervsområde, og specifik anvendelse blandet bolig og erhverv, men da ejendommen er inden for søbeskyttelseslinjen, kan den ikke umiddelbart bebygges.


Vejledende min. kontantpris kr. 1.893.780. KØBSTILBUD ØNSKES.

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Sorøvej 9A, 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top