MØD OS PÅ MIPIM 2024


Vi er igen i år stærkt repræsenteret på MIPIM i sydfranske Cannes den 12.-15. marts, hvor vi ser frem til at møde 
kunder og samarbejdspartnere. Det gør vi som altid med fokus på at dyrke de gode relationer og dele den nyeste viden om markedet.

Partnere på MIPIM  |  Temaer på MIPIM

 

Erik Andresen

Adm. direktør, partner, erhvervsmægler

Kædekontor

Phillip Adler

Associeret partner, Erhvervsmægler & Diplomvaluar

København

Lisette Østergreen Nielsen

Udlejningschef

København

Christian Jessen

Indehaver & Erhvervsmægler, MDE

Nordsjælland

Jakob Mygind

Partner, Erhvervsmægler

Nordsjælland

Per Ahlgreen

Indehaver, erhvervsmægler, MDE

Horsens

Nikolai Høgh

Indehaver, erhvervsmægler

Horsens

Morten Nielsen

Indehaver, erhvervsmægler, MDE, Valuar

Odense

Morten Rasmussen

Indehaver, erhvervsmægler, MDE, DiplomValuar

Odense

Jens H. Mårtensen

Indehaver, erhvervsmægler

Odense

Mattias Manstrup

Indehaver, erhvervsmægler MDE, HD(R)

Aalborg

Peter Rom Christiansen

Indehaver, erhvervsmægler MDE, HD(FR)

Aalborg

Steen Storgaard Møller

Indehaver

Aarhus

Jon Stefansen

Indehaver

Trekantområdet

Hans Peter Poulsen

Indehaver, MDE

Haderslev

René Damkjær

Indehaver, erhvervsmægler, MDE

Haderslev

TEMAER PÅ MIPIM 2024


2024 vil byde på nye strømninger og gennemgribende forandringer på tværs af ejendomsmarkedet. Herunder kan du læse vores bud på de strømninger og forandringer, som vil drive og definere markedet i det kommende år – og dermed blive blandt temaerne på årets MIPIM.

Et transparent og tredobbelt bundlinjefokus


Den bæredygtige omstilling vil blive omdrejningspunkt for mange af dialogerne på årets MIPIM. Det skyldes særligt de nye ESG-lovkrav, som trådte i kraft fra årsskiftet, og som vil presse investorer, udviklere og rådgivere til at integrere et transparent og tredobbelt bundlinjefokus i deres forretningsdrift og -strategi. Samtidig er det værd at bemærke, at undersøgelser viser, at topledere i Danmark i højere grad end i andre lande prioriterer klimaorienterede initiativer og investeringer. I 2024 vil det derfor blive fortsat tydeligere, hvordan aktører, der formår at favne ESG, vil vinde terræn og stå stærkt i ejendomsmarkedet – ikke mindst i en dansk kontekst.

Nye teknologier og digitale løsninger


Tidligere var ejendomsbranchen tilbageholdende, men i løbet af det seneste år har branchen registreret en markant stigende interesse for proptech, der som begreb favner nye teknologier og digitale løsninger inden for ejendomsmarkedet. Proptech – og ikke mindst hele udviklingen inden for kunstig intelligens – vil derfor præge mange af dialogerne på årets MIPIM. Den store interesse hænger tæt sammen med, at mange aktører ser muligheder i at effektivisere og dermed styrke deres forretning ved at bruge ny teknologi driften og udviklingen af ejendomme. Samtidig stiller ESG nye markedskrav til rapportering på klima- og samfundsansvar, som med fordel kan håndteres digitalt og med ny teknologi.

Det makroøkonomiske perspektiv 


De økonomiske udsigter vil præge de mange dialoger på årets MIPIM – ikke mindst set i forhold til den makroøkonomiske votalitet, som topledere ifølge flere undersøgelser fremhæver som den største trussel mod dansk erhvervsliv og dermed også ejendomsmarkedet. Dansk økonomi er dog godt rustet til at afbøde en eventuel nedgang i økonomien. For danskerne har et betydeligt overskud målt på forholdet mellem disponibel indkomst og forbrug. I slutningen af 2023 nåede danskernes bankkonti således rekordhøje 1.121 mia. kr. Det vil holde hånden under privatforbruget ved en eventuel nedgang i økonomien, hvilket er godt nyt for detailhandlen, der typisk står for skud i nedgangstider. Dertil kommer en rekordhøj beskæftigelse, der understøtter, ikke alene privatforbruget, men også en fortsat høj efterspørgsel på kontorkvadratmeter.

Transaktionsmarkedet i en ny finansiel virkelighed


Transaktionsvolumen giver en indikation på aktiviteten på ejendomsinvesteringsmarkedet, hvorfor den også vil præge de mange dialoger på årets MIPIM. Ikke mindst da markedet i 2023 mødte en ny finansiel virkelighed, hvor stigende renter og usikkerhed om markedsudsigterne resulterede i færre handler sammenlignet med de foregående år. I 2023 landede den samlede volumen således på 45 mia. kr. Det er tæt på en halvering af aktiviteten i 2022 og et større fald fra rekordåret i 2021. Det afspejles også i fordelingen af danske og internationale investorer, hvor de internationale investorer udgjorde 33% af den samlede volumen mod omkring 50% i de foregående år. Kigger man på fordelingen af segmenter, udgjorde bolig fortsat det største segment, men sammenlignet med de foregående år skrumpede forspringet til de øvrige segmenter, hvor særligt erhverv optog en større andel af den samlede volumen.

VIL DU VIDE MERE OM MARKEDSUDVIKLINGEN?


Hvis du vil vide mere om, hvor markedet står i dag og bevæger sig hen i morgen, så udforsk Nordicals Foresight – et digitalt, datadrevet univers med den nyeste viden om ejendomsmarkedet på tværs af hele Danmark.


Udforsk Nordicals Foresight

Seneste nyt

Til top