Stærk start på året for nye boligprojekter i Sydjylland – overgår klart 1. kvartal i 2022

Trods et generelt afventende marked i Danmark er der godt gang i byggeriet af nye boliger i de 12 sydjyske kommuner, viser nye tal. I 2023-25 er der i alt planlagt boligprojekter for knap 12 milliarder kroner i Sydjylland. Nordicals-partnere kommenterer udviklingen.

Stærk start på året for nye boligprojekter i Sydjylland – overgår klart 1. kvartal i 2022

Af Søren Duran Duus, chefredaktør for Nordicals Foresight

D. 24.04.23

Mens det danske marked for erhvervs- og investeringsejendomme befinder sig i en generelt usikker og afventende situation, er der for alvor kommet gang i byggeriet af nye boliger i Sydjylland – og niveauet ligger markant over samme 1. kvartal i 2022.

Det viser opdateret prognose fra Byggefaktas projektdatabase, hvor Nordicals Foresight-redaktionen i denne regionsartikel ser nærmere på Sydjylland. I årets 1. kvartal blev der taget første spadestik til boligprojekter for 1.678 millioner kroner mod 997 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Det svarer til en stigning på hele 68 procent.

De nye boligprojekter, som udelukkende drejer sig om nybyg, fordeler sig på 19 projekter og i alt 99.200 kvadratmeter med en samlet værdi på altså knap 1,7 milliard kroner. Til sammenligning gik bygherrer i 1. kvartal i 2022 i jorden med 14 boligprojekter med en samlet værdi på knap 1 milliard kroner.

Gang i Esbjerg
I Sydjyllands folkerigeste kommune, Esbjerg Kommune, glæder René Lennart Madsen, partner i Nordicals Esbjerg, sig over fremgangen i en tid, hvor mange ejendomsprojekter rundt i Danmark og uden for landets grænser enten er udskudt eller droppet på grund af aktuelle pris- og afkastgab mellem købere og sælgere som følge af et volatilt investeringsmarked grundet mindre attraktive finansieringsmuligheder og en række andre mindre gunstige forhold og usikkerheder, som skyldes en kombination af højere bygge- og materialepriser, krigen i Ukraine og en mindre optimistisk tro på den forestående markedsudvikling.

”I Esbjerg mærker vi på boligområdet stor interesse for nybyggeri. Således opfører der p.t. over 400 nye lejligheder i Esbjerg. De projekter, som for tiden er i gang i Esbjerg, er alle med private aktører, som virkelig investerer i byens boligmarked. Samtidig udviser boligforeningerne stor interesse for opførelse af nye lejligheder i indre by i Esbjerg, hvilke er medvirkende til den ønskede fortætning af indre by, som kommunen har stort fokus på,” fortæller René Lennart Madsen.

Han fremhæver, at den store investeringslyst forstærkes af ikke mindre end tre hotelprojekter, hvoraf det første er igangsat med 240 værelser, mens de to andre hotelprojekter forventes igangsat i slutningen af året.

”Hotelbyggerierne flugter med Esbjergs stigende behov for overnatningskapacitet i forhold til hele udviklingen af Europas største vindmøllehavn samt hele aktivitetsfremgangen inden for olie- og gassektoren,” forklarer René Lennart Madsen.

Fremgang trods lettere befolkningsfald
Trekantområdet, som er den anden store, geografiske vækstmotor i det sydjyske ejendomsmarked, kan ifølge befolkningsstatistikken og -fremskrivningen fra Danmarks Statistik se frem til en befolkningsvækst på 4,5 procent frem til 2035. Omvendt ser prognosen ud for Esbjerg, som ikke har udsigt til en positiv demografisk udvikling, som både Trekantområdet og de største byer i Danmark kan glæde sig over.

Læs også ”Danmarks logistikeventyr i Trekantområdet – projekter for milliarder på vej”

Konkret forventer Danmarks Statistik, at indbyggertallet på 115.750 indbyggere i Esbjerg Kommune ved årets indgang vil falde en spids til omkring 115.000 i 2035 – svarende til et samlet befolkningsfald på 0,5 procent over de kommende 12 år. Personer over 70 år og i mindre grad personer i alderen 30-49 år, som er kendetegnede ved en klar overvægt af børneforældre, samt børn og unge under 20 år vil – ifølge prognosen – minimere befolkningsnedgangen.

Selvom befolkningstallet er lettere faldende i Esbjerg sammenholdt med, at den aktuelle høje inflation presser både investorer og folks privatøkonomi, er befolkningens købekraft over en bred kam solid, ligesom investorer stadig har et placeringsbehov trods et generelt afventede marked for erhvervs- og investeringsejendomme.

Læs også ”Internationale investorer søger den velunderbyggede investeringscase”

Læs også ”Inflationen aftager, men markedet indpriser endnu en rentestigning fra FED”

Sydjyske boligprojekter for tocifret milliardbeløb
Aktuelt – 24. april – har udviklere, investorer og andre ejendomsejere i hele 2023 og frem til udgangen af 2025 i de 12 syd- og sønderjyske kommuner planlagt nybyggeri af boligejendomme med første spadestik i perioden for 11,8 milliarder kroner, viser prognosen fra Byggefakta. Byggerierne fordeler sig på 86 projekter og i alt 846.000 kvadratmeter.

Alene de syv største projekter har en budgetsum på 4.150 millioner kroner og består af 266.000 kvadratmeter – og målt på budgetsum udgør de dermed 35 procent af de planlagte boligprojekter i Sydjylland, hvor der til perspektivering i 2023-25 alt i alt er planlagt ejendomsprojekter – igen udelukkende nybyggeri – for 50,3 milliarder kroner i treårsperioden.

Som Nordicals Foresight, der er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals bearbejder, sammenkæder og kvalificerer viden og opdaterede informationer fra flere kilder og giver perspektiver på, hvad der driver og definerer dagens ejendomsmarked, men i høj grad også, hvad der driver morgendagens marked, skrev i marts, er ejendomsmarkedet i Esbjerg og et hurtigtvoksende logistikmarked i Trekantområdet samt et generelt solidt boligmarked i Sydjylland stærkt medvirkende til, at landsdelen bliver mere og mere attraktiv.

Det gælder for både danske og udenlandske ejendomsinvestorer, hvor sidstnævnte især de senere år har stillet radaren mod Sydjylland. Den positive udvikling gør, at Nordicals på tværs af landsdelen har positive markedsforventninger til både Sydjylland som helhed og lokalt rundt i det sydligste Jylland.

Læs mere i ”Trekantområdet og Esbjerg løfter Sydjylland til nye højder”

Sønderjylland har brug for én af to ting
I Sønderjylland, hvor Nordicals især fokuserer på Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, er der i de tre kommuner i 2023-25 boligbyggerier med første spadestik i perioden på vej for 1.369 millioner kroner. Byggerierne fordeler sig på 15 projekter og i alt 89.700 kvadratmeter.

”Der er fortsat stor interesse for at bygge nye boliger i landsdelen. Her er særligt tale om to typer byggeprojekter. Det ene fokus er på byggeprojekter med opførelse af ejerlejligheder på attraktive, centrale beliggenheder – tæt ved havn og med god udsigt. Det anden segment er opførelse af seniorboliger, som dog fortrinsvist er lejeboliger,” oplyser partner René Damkjær, Nordicals Sønderjylland med forretninger i Haderslev og Sønderborg, om den lokale udvikling.

Når det gælder nye lejeboliger, har den stigende rente betydet, at private projektudviklere ikke længere kan få totaløkonomien til at hænge sammen.

”Derfor er fokus på at færdiggøre allerede igangsatte byggeprojekter, mens nye projekter er sat på hold. De private har i særlig grad opført rækkehuse og anden tæt-lav-bebyggelse, men det er slut for indeværende.”

”Vi skal se en faldende rente, eller at lejemarkedet kan bære en højere leje, før vi igen ser, at private lejeboliger vil gå i jorden. Anderledes forholder det sig med alment byggeri med støttede midler. Her er flere almennyttige projekter med lejeboliger under projektering eller under opførelse, og segmentet er ikke så følsomt over for makroøkonomiske ændringer, som de privatopførte boliger er,” forklarer René Damkjær.

 

Vil du være opdateret på markedsudviklingen på nationalt niveau eller lokalt? Eller begge dele?

indholdsuniverset Nordicals Foresight kan du læse meget mere om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. I CityForesight, som er en del af Foresight-universet, kan du følge det professionelle ejendomsmarked i 23 danske byer og områder. Vælg blot en by og klik på danmarkskortet her.

 

Fakta: Nordicals Foresight
Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals med udgangspunkt i erhvervsmæglerkædens 23 forretninger giver kunder og ejendomsbranchen som helhed viden om og perspektiver på, hvordan, hvorhen og hvorfor ejendomsmarkedet bevæger sig – fra det nationale niveau og ned på det lokale på tværs af hele landet. Det gør Foresight-redaktionen med et flow af væsentlige, inspirerende – men også overraskende – nyheder, indsigter, analyser og kommentarer målrettet primært investorer, udviklere og rådgivere.

Seneste artikler

Optimisme at spore i Q4 2023

Rentetoppen er ved at være nået, og vi ser ind i en stabilisering af renterne. Det – og et opsparet transaktionsbehov – vil bidrage til, at aktiviteten stiger på transaktionsmarkedet i slutningen af året.

Nordicals Trekantområdet: Lager- og logistikejendomme er en sikker investering

Midlertidig opbremsning i transaktionsmarkedet betyder mindre i forhold til den attraktive investering på mellemlang og lang bane i Trekantområdet. Det siger lokal Nordicals-partner, der forklarer, hvorfor Trekantområdet også fremover vil være Danmarks logistikhub.

Aabenraa og Haderslev satser massivt på flere lager- og logistikejendomme

Med forventning om yderligere vækst inden for lager- og logistiksegmentet går to sønderjyske kommuner målrettet efter at drage mere fordel af placeringen i grænselandet, hvor motorvej E45 i tilfælde af en ny midtjysk motorvej vil blive endnu vigtigere. Både Aabenraa og Haderslev kommuner arbejder netop nu på grundsalg og flere udstykninger til erhvervsprojekter.

Enormt byudviklingsprojekt skal fremtidssikre Randers

Udviklingsplan for Flodbyen Randers sætter den overordnede retning for byudviklingen, klimatilpasningen og etableringen af ny infrastruktur i midtbyen, hvor et 59 hektar stort område står over for en gedigen transformation. Den skal gøre Randers endnu mere attraktiv som både investerings- og bosætningsby, siger lokal Nordicals-partner.

”I Herning får vi altid tingene til at ske, fordi vi kæmper og står sammen”

Et driftigt erhvervsliv og alsidigt kulturliv samt en speciel evne til at få ting ført ud i livet ligger dybt i Hernings dna. Det forklarer lokale Nordicals-partnere i dette portræt af Herning, der igen i år netop er blevet kåret som en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, og som kan se frem til en solid befolkningsvækst.

Til top